Monday, December 21, 2020

BAKAT YANG DI SAMPAHKAN

 BAKAT YANG DI SAMPAHKAN ...


Alhamdulillah, sedang menulis tentang bakat. Bagaimana bakat berkembang serta bagaimana bakat bakat ini disedut kapitalis lalu setelah kusam ia ditinggalkan. Bakat juga merupakan satu amugerah tuhan yang harus punya strategi dalam perkembangan nya satu satu nya intelektual property asas yang ada pada manusia sebelum diperdagang kan.

Masih diperingkat awal penulisan semoga ia berguna kepada mereka yang sedang atau akan menamatkan pelajaran di peringkat rendah, menengah mahupun peringkat universiti. 

Tidak semua yang kita lalui akan senantiasa menjadi sesuatu yang kita harap kan namun di dalam konteks 'Bakat' ia adalah sesuatu yang kompleks yang harus dikesan dan dikembangkan dengan cara yag sebaik mungkin.


 Semoga di permudah kan. insyaallah.

No comments: